I går lykkedes jeg så som far. Vi har en lille båd, som blev søsat. Fantastisk at sejle i Lammefjorden – den lille del der hedder Svinninge-Audebokanalen. Fyldt med fisk – karper, gedder, skaller og noget småt hundestejleagtigt. Langs bredderne gror som alle kan se bag Lucas og Bum masser af halvmeterhøjt frisk vild brøndkarse. Jeg tør dog ikke høste den og sælge den, da den sandsynligvis indeholder fastklæbede indkapslede larver af  en fladorm, Den Store Leverikte.

Spiser man brøndkarse med sådanne larver, opløses de små kapsler med larverne i maven, der borer sig igennem tarmvæggen til bughulen og videre ind i leveren, hvor de gnasker i vores lever og bliver store og fede fladorm på ca. 3 cm. Så er de klar til at kravle ud i galdegangene og lægge æg. Æggene kommer ud i og af tarmen – som I godt ved.

Nogle havner måske i kanalen, hvor de klækker og bliver til små larver, der på dette tidspunkt hurtigst muligt skal finde en Pytsnegl, der er det eneste dyr de kan leve i på dette tidspunkt. Gør de det, kan de udvikle sig videre til det larvestadie hvor de kan  – ja – ud af sneglen sætte sig fast på brøndkarsen, indkapsle sig og om igen. Det er ren økologi. Tænk på det næste gang I spiser…….. med frisk, vild brøndkarse.